Kokybės politika

                        PATVIRTINTA
                        VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centro direktoriaus 2017-03 -02

                                                    VšĮ VILNIAUS ODOS IR VENEROS LIGŲ CENTRO 2017 METŲ
                                                                                      KOKYBĖS POLITIKA

MISIJA. Tenkinti pacientų ir visuomenės reikmes odos ir veneros ligų ambulatorinės diagnostikos, gydymo ir prevencijos srityse.
VIZIJA. Sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, savarankiška ir lygiavertė kitų šalies sveikatos priežiūros įstaigų sistemos partnerė.

                                                                                         VEIKLOS KRYPTYS

- Aiškinamės pacientų reikmes, analizuojame ir vertiname pacientų nuomonę, pastabas, pageidavimus, prašymus, skundus ir į tai atsižvelgdami geriname savo veiklą;
- Santykius su pacientais grindžiame pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta; bendradarbiaujame su pacientais, siekdami kuo geresnės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;
- Teikiame kvalifikuotas, Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus ir mūsų galimybes atitinkančias antrines asmens sveikatos priežiūros - ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos paslaugas, reikalingas pacientų gydymui ir jų sveikatos stiprinimui;
- Laikomės medicinos etikos principų, užtikriname paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą, naudojame tinkamą ir saugią medicinos įrangą;
- Nuolat tobuliname profesinę kvalifikaciją, ugdome gebėjimus, mokomės patirties iš kolegų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų;
- Geriname sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesus, kuriame malonią ir darbingą aplinką, kurioje kiekvienas iš mūsų atsako už savo veiksmus;
- Geriname VOVLC kokybės vadybos sistemą.

                                                              AUKŠČIAUSIOSIOS VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užtikrinti, kad visi darbuotojai išmanytų VOVLC priimtą kokybės politiką ir ja vadovautųsi.
- Nustatyti VOVLC veiklos procesus, paskirti jų vadovus.
- Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
- Sudaryti tinkamą darbo aplinką.
- Sudaryti darbuotojams galimybę palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją.
- Sudaryti sąlygas gerinti odos ir veneros ligų diagnostiką.
- Analizuoti pacientų ir darbuotojų skundus, pastabas, paslaugų kokybės vertinimo rezultatus, diegti veiklos gerinimo priemones.
- Pavojaus atveju užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugoti pacientų ir darbuotojų gyvybę bei VOVLC turtą.
- Kasmet vertinti ir tikslinti kokybės politiką, kad ji atitiktų laikmečio reikalavimus.

 

 

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.