Darbuotojų atlyginimai


Pareigybė ir darbuotojų skaičius
 Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2016 m. III ketv.

2016 m.

 2017 m.I ketv.

1

Gydytojai ir jiems prilygintas personalas, 14 

 

    1201,50 Eur

 

1316,36 Eur 1222,47 Eur

2

Slaugos personalas ir jiems prilygintas personalas, 15

 

746,67 Eur

 

751,55 Eur
 702,55 Eur

3

Kitas personalas,17

 

723,33 Eur

 

741,97 Eur  677,53 Eur

 

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.