Darbuotojų atlyginimai


Pareigybė ir darbuotojų skaičius
 Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2016 m.

2017 m. I ketv.

 2017 m.II ketv.

1

Gydytojai ir jiems prilygintas personalas, 14 

 

 1316,36 Eur

 

1222,47 Eur 1390,50 Eur

2

Slaugos personalas ir jiems prilygintas personalas, 15

 

751,55 Eur

 

 702,55 Eur 825,12 Eur

3

Kitas personalas,17

 

741,97 Eur

 

677,53 Eur 795,70 Eur

 

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.