Darbuotojų atlyginimai


Pareigybė ir darbuotojų skaičius
 Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 2017 m. III ketv.

2017 m.

 2018 m. I ketv.

1

Gydytojai ir jiems prilygintas personalas, 15 
1410,23 Eur 1496,14 Eur 1542,62 Eur

2

Slaugos personalas ir jiems prilygintas personalas, 14 823,76 Eur846,56 Eur  883,80 Eur

3

Kitas personalas,18738,58 Eur 764,21 Eur 841,46 Eur

 

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.