Finansinių ataskaitų rinkinys

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita už 2013 metus.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. I ketvirtį.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus II ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus III ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus I ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus II ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus III ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus I ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

2015 m. aiškinamasis raštas

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I pusmetį

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.  III ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketv.

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.