Viešieji pirkimai

 VYKDOMI / ĮVYKĘ  PIRKIMAI

Sutarčių ataskaita

Pirkimų procedūrų ataskaita

Supaprastinų pirkimų ataskaita

Vykdomi pirkimai

Pirkimų ataskaita

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Konfidencialumo pasižadėjimas

Nešališkumo deklaracija

VOVLC numatomų pirkimų planas 2015 m.

VOVLC numatomų pirkimų 2015 m. plano papildymas

Mažos vertės pirkimai 2015 m. sausio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. vasario mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. kovo mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. balandžio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. gegužės mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. birželio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. liepos mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. rugpjūčio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. rugsėjo mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. spalio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. lapkričio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2015 m. gruodžio mėn. 

VOVLC numatomų pirkimų planas 2016 m.

2016 m. Pirkimų plano papildymas

Mažos vertės pirkimai 2016 m. sausio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. vasario mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. kovo mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. balandžio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. gegužės mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. birželio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. liepos mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. rugpjūčio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. rugsėjo mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. spalio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. lapkričio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2016 m. gruodžio mėn.

2017 m. VOVLC numatomų pirkimų planas

2017 m. VOVLC patikslintas viešųjų pirkimų planas

2017 m. pirkimų ataskaita

Mažos vertės pirkimai 2017 m. sausio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2017 m. vasario mėn.

Mažos vertės pirkimai 2017 m. kovo mėn.

Mažos vertės pirkimai 2017 m. balandžio mėn.

Mažos vertės pirkimai 2017 m. gegužės mėn. 

Mažos vertės pirkimai 2017 m. birželio mėn.

 

 

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.